Przejdź do treści
NASZA FIRMA POWSTAŁA W 1999 ROKU

Pasteryzacja

pasteryzacja
 
 

Komory pasteryzacji

 
LE.KO wykorzystując wieloletnie doświadczenie w modernizacji a w ostatnich latach w wykonawstwie, oferuje komory do pasteryzacji produktów przemysłu spożywczego, w szczególności jajczarskiego. Realizujemy zamówienia spełniające najwyższe normy higieniczności obowiązujące w przemyśle spożywczym. Gwarantujemy osiągnięcie określonych przez inwestora parametrów takich jak:
  • zakres zróżnicowania temperatur
  • wilgotność powietrza
  • prędkość nagrzewania komory
  • temperatura
  • wygrzewania produktu w komorach
Przy projektowaniu instalacji zwracamy uwagę na ścisłą współpracę z inwestorem w zakresie rozwiązań wynikających z wymagań technologicznych procesu pasteryzacji.
 

Wybrane technologiczne aspekty suchej pasteryzacji albuminy jajka kurzego

Wytwarzanie albuminy jajka kurzego związane jest z fermentacją białka przed procesem suszenia w suszarce rozpyłowej. Brak pasteryzacji przed suszeniem wymusza pasteryzację po suszeniu w komorach potocznie nazywanymi hot rooms. Proces pasteryzacji w ściśle określonym czasie i warunkach (temperatura i wilgotność) ma na celu między innymi redukcję ogólnej liczby bakterii i osiągnięcie wymaganych właściwości funkcjonalnych jak np. siły żelowania.
 

Konstrukcja i wielkość komór

Oferujemy komory pasteryzacji o wymiarach i pojemnościach od kilku do kilkudziesięciu ton jednorazowego załadunku produktów, pakowanych w workach lub kartonach, składowanych na paletach lub stelażach. Realizujemy komory wykonywane jako wolnostojące lub lokalizowane w obiektach zamkniętych. Podstawą oferty są komory ze stropem pozornym, posiadamy też doświadczenie w realizacji komór bez stropu pozornego. Do budowy komór wykorzystujemy aluminium, posiadamy możliwości realizacji komór ze stali kwasoodpornej. Oferujemy nagrzewnice dobierane do ogrzewania wodnego, parowego lub wykorzystujące olej grzewczy.
 

Podzespoły i system sterowania

Określone wymagania dotyczące szybkości nagrzewania oraz minimalizacji zróżnicowania temperatury i wilgotności powietrza w strefie załadunku zabezpieczamy między innymi poprzez:
  • wymuszony w strefie załadunku przepływ powietrza
  • dobór i rozmieszczenie nagrzewnic w oparciu o zweryfikowane w praktyce algorytmy uwzględniające także właściwości cieplne produktu
  • parowy lub wodny system nawilżania
  • doskonałą izolację termiczną z minimalizacją strat ciepła przez potencjalne mostki termiczne w węzłach konstrukcyjnych
  • system sterowania uwzględniający wielopunktowy pomiar i regulację temperatury i wilgotności powietrza oraz rejestrację zmian temperatury produktu

Inne produkty

SUSZARNIE I PARZELNIE

Posiadamy nowatorski system sterowania suszarnią.

SYSTEMY STEROWNICZE

Posiadamy nowatorski system sterowania suszarnią.

KOMPONENTY

Posiadamy nowatorski system sterowania suszarnią.
Strona wykonana przez CodeLab